INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poslední aktualizace 25.05.2018

1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

Provozovatelem webových stránek www.masaze-pro-muze.cz, jehož součástí je internetový obchod, je Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), Lenka Sarah Pertlová, IČ: 04954220, se sídlem Palackého 1597/50, 1597/50, Jihlava (dále jen „správce“)

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Správce osobních údajů: Lenka Sarah Pertlová
Kontakty pro uplatnění Vašich práv: Telefon: +420 792 294 000, E-mail: info@masaze-pro-muze.cz

Která tímto, jasně a otevřeně sděluje, jak zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. O volném pohybu těchto údajů. O zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“).

Osobními údaji se rozumí:
jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, identifikační číslo, obchodní firma, podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo, nepodnikající fyzické osoby, informace o dosažení věku 18 let.

Kdo je Účastník:
Účastník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od Provozovatele zboží nebo služby.

Kdo je Správce:
Správcem je provozovatel (subjekt), který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Správce osobní údaje zpracovává pro účely vyplývající z jeho činnosti (např. zákonem stanovené povinnosti, ze smluv), ale může je zpracovávat i pro vlastní určené účely, např. pro své oprávněné zájmy, pokud tyto zájmy nepřevyšují zájem k ochraně základních práv a svobod fyzických osob.

V případě právnické osoby je Správcem daná právnická osoba, nikoli její některý zaměstnanec či společník nebo jednatel. Odpovědnost za zpracování osobních údajů má právnická osoba jako taková. Pojem správce nebyl oproti zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů změněn.

Kdo je Zpracovatel:
Zpracovatelem je subjekt, kterého si správce najímá, aby pro něj prováděl s osobními údaji zpracovatelské operace. Jinými slovy zpracovatel zpracovává osobní údaje pro správce. Zpracovatelem není jednotlivý zaměstnanec Správce (např. účetní či personalista správce a ani jeho vnitřní útvar).

Zpracovatel se od Správce liší tím, že v rámci činnosti pro Správce může provádět jen takové zpracovatelské operace, kterými jej Správce pověří nebo vyplývají z činnosti, pro kterou byl Zpracovatel Správcem pověřen. Typickým Zpracovatelem je např. externí: mzdová účetní firma (či živnostník), obchodní partner, webmaster (správce webu), poskytovatel cloudového uložiště apod.

Správce je povinen mít se Zpracovatelem uzavřenu „Smlouvu o zpracovávání osobních údajů“.

Pojem Zpracovatel nebyl oproti zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů změněn.


2. V zájmu transparentnosti vám poskytujeme níže uvedené informace:

a) Jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, na jak dlouho, komu je dále předáváme.

b) Informace jak vaše osobní údaje chráníme, platformy, pluginy apod.

c) Jaká máte práva a jak můžete uchovávání vašich osobních údajů sami aktivně ovlivnit.


3. Jak vaše osobní údaje chráníme a budeme do budoucna chránit:

Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

Zabezpečené služby pomáhají uchovat osobní údaje v bezpečí před kybernetickými útoky a zvědavými lidmi. Bez zabezpečení neexistuje záruka soukromí. Díky našemu odhodlání věnovat se kybernetické bezpečnosti, vám můžeme nabídnout skutečně bezpečné digitální služby. Naše bezpečnostní opatření neustále přizpůsobujeme v souladu s technologickým pokrokem a vývojem.

V současnosti jsme podnikli technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem, tak aby vyhovovali novelizaci nařízení GDPR, která nabývá účinnosti dne 25. 05. 2018.

Aby byly vaše osobní údaje ochráněny, jsou nad rámec nařízení a směrnic GDPR, všechny informace odesílány v šifrované podobě pomocí protokolu SSL. To znamená, vaše internetové připojení na naše webové stránky, uchovávané osobní údaje a veškerá elektronická komunikace prochází přes zabezpečené připojení, a že vaše poskytnuté údaje nemohou nepovolené či nepověřené externí strany přečíst.

Ověření, že jste skutečně připojeni šifrovaným připojením, je symbolizováno ikonkou v podobě malého visacího zámku vlevo nahoře před https://adresou ve vašem prohlížeči. Pokud je tato ikonka přeškrtnuta, nebo zcela chybí, nejste k vámi zobrazené webové stránce bezpečně připojeni!

Údaje, které jsme od vás shromáždili, jsou uloženy pouze na území Evropské unie.

Webové stránky provozujeme na platformě WordPress, která má sama osobě řadu ochranných prvků, je neustále aktualizována za účelem vylepšení a zejména zabezpečení tzv. bezpečnostní záplaty. Její poslední verze technicky vyhovuje současným požadavků a nařízením GDPR v rámci tzv. ePrivaci.

Použité pluginy:

a) Pro prodej dárkových poukazů, popřípadě doplňkového sortimentu/zboží používáme v sekci „OBCHOD“ plugin „WooCommerce“ (komplexní software, který je srovnatelný s jinými e-shopovými platformami.)

b) Pro vaši bezpečnou registraci a vytvoření uživatelského účtu používáme plugin „Theme My Login“ (Nadstavba a přizpůsobení pro WordPress přihlášení, odhlášení, registrace, zapomenuté heslo, přesměrování uživatelských odkazů a možnosti nastavení ze strany kupujícího.)

Platformu WordPress využívají velké i malé podniky, korporace a organizace včetně státních institutů po celém světě a samozřejmě majitelé webových stránek v ČR a SK.


4. Jaké osobní údaje od Vás požadujeme:

Objednávky na masáže, jsou realizovány výhradně prostřednictvím telefonické dohody mezi Účastníkem a Správcem (druh masáže a rezervace termínu vykonání masáže). Hovory nejsou nahrávány. Termín realizace objednávky je evidován pouze v elektronické podobě na počítači Správce a následně smazán. Účastníkovi je v případě vykonání masáže vystaven daňový doklad (faktura).

a) Povinné osobní údaje:
Osobní údaje, které nám poskytnete, když si něco objednáte v sekci „OBCHOD“. Jedná se o on-line objednávkový systém (nákupní košík). Zahrnují kontaktní informace a platební údaje. Bez uvedení povinných údajů u nás nemůžete nakoupit.

b) Nepovinné osobní údaje:
Dobrovolně nám sdělujete osobní údaje tam, kde Vás žádáme o udělení souhlasu, např. u registrace pro použití kontaktního formuláře, v případě zasílání newsletteru (novinek), poradny, diskuze, recenze a další, v rozsahu tam uvedeném.

c) Soubory cookies:
Prostřednictvím datově malých souborů ukládáme do vašeho zařízení malé množství informací. Jedná se o malé textové soubory označované jako “soubory cookie”, eventuálně o další “anonymní identifikátory”, které mohou být tvořeny náhodným řetězcem znaků, jenž se používá za stejným účelem jako soubory cookie.

Soubory cookies se ukládají do paměti (CACHE), vašeho webového prohlížeče (čů) např. Seznam.cz, Google, Firefox a další, které užíváte. Některé soubory cookies, se ukládají i na pevný disk, záleží na druhu a za jakým účelem, jsou používány. Provozovatele informují, prostřednictvím analytických nástrojů např. kolik lidí náš web navštívilo, z jaké jsou lokality, jaký použili prohlížeč atd. Vám jakožto Účastníkům cookies pomáhají k rychlejšímu načítání stránek, nemusíte se opakovaně přihlašovat, informují vás, jaké zboží jste dříve zakoupili a mnoho dalších užitečných informací pro vás.

Naše internetové stránky využívají pouze cookies „první strany“, tedy cookies používané pouze našimi webovými stránkami (dále jen cookies první strany) a cookies „třetích stran“ (tedy cookies pocházejících z internetových stránek třetích stran).Cookies první strany využíváme pro ukládání uživatelských preferencí a údajů, potřebných během vaší návštěvy na internetových stránkách (např. obsah vašeho nákupního košíku).Cookies třetích stran používáme pro sledování uživatelských trendů a vzorců chování, cílení reklamy a to za pomoci třetích stran - poskytovatelů webových statistik. Cookies třetích stran použité pro sledování trendů a vzorců chování využívají pouze naše internetové stránky a poskytovatel webových statistik, nejsou sdíleny s žádnou další třetí stranou.

Využiváme Cookies, těchto třetích stran:

- GoogleAnalytics

Pokud nechcete povolit soubory cookies, můžete je ve vašem prohlížeči zakázat/nepovolit, nebo můžete použít tzv. anonymní prohlížení. (postup najdete v návodu prohlížeče).

Podrobnější informace získáte na stránce soubory cookies.

Soubory cookies - Info.

 


5. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování:

a) Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

b) Po uplynutí lhůt uvedených v článku 5. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

c) Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.

Poučení:

- Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

- Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

- Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, pro následujícími účely:

- Dokončení objednávkového procesu, doručení zboží, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka, poskytování služby zákaznické podpory, reklamací, registrace nového zákazníka. Za podmínky, že osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.


6. Jak vaše osobní údaje využíváme:

- Vytvořit a spravovat váš osobní účet (registrace)

- Založení věrnostní nebo zákaznické karty, popřípadě VIP karty.

- Zpracovat vaše objednávky, doručit zboží, vyřídit vrácení zboží nebo jejich reklamace.

- Zasílat aktuální informace o stavu vaší objednávky prostřednictvím emailu, sms zpráv, nebo prostřednictví telefonického upozornění, žádosti či výzvy.

- Kontaktovat vás v případě problémů s doručením vašeho objednaného zboží nebo služeb.

- Odpovědět na vaše dotazy a informovat vás o nových a změněných službách.

- Zasílat vám obchodní sdělení o aktuálních akcích a slevách (newsletter).

- Spravovat váš účet a kontrolovat vaši platební morálku.

- Provádět analýzy, abychom vám poskytli relevantní zboží a služby.

- Zkontrolovat váš věk z důvodu právních předpisů týkajících se nakupování přes internet.

- Zasílat vám dotazníky spokojenosti s cílem dát vám možnost ovlivnit naši nabídku a služby.

- Testovat a zlepšovat naše systémy, prostřednictvím kterých poskytujeme své služby.

- Zabránit zneužití našich služeb.


7. Vaše osobní údaje budeme uchovávat po nezbytnou dobu, a to zejména pro výše uvedené účely:

a) U hodnocení nákupu nebo zboží po dobu tří let.

b) U zasílání obchodních sdělení bez uskutečnění nákupu, diskuze, hlídacího psa, kontaktního formuláře, poradny, dotazu na produkt apod. na dobu jednoho roku.

c) U splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.)

Poučení:

Daňový doklad bude uchován po dobu 5- ti let zdaňovacího období: Podle zákona o účetnictví, část šestá, paragraf 31, odstavec 2c

Plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.


8. Oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele:

a) Účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden.

b) Oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, jestliže Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb Účastníkovi.


9. Marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele:

a) Plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných reklamních sdělení bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.

b) Individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Provozovatel neprovádí profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, neboť se nejedná o automatizované zpracovávání, ale ruční tvorbu individuálních nabídek. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.


10. Pečlivě si vybíráme obchodní partnery a poskytovatele služeb, kterým můžeme důvěřovat!

Jsme součástí globální internetové společnosti, ve které nemůžeme existovat bez externích poskytovatelů. Údaje, které získáme, mohou být zpřístupněny níže uvedeným zpracovatelům:

a) Hana Pažitná (účetní firma),
Sídlo: Rooseweltova 462, Třešť 589 01, Jihlava, IČ: 60542292DIČ: CZ6554111949

b) Miroslav Hanzal (správce webu-webmaster)
Sídlo: Lumírova 445/5, PSČ 128 00, Praha 2- Nusle, IČ: 16867793

c) Česká pošta (balíkové služby)

Případně dalším poskytovatelům zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme.

Vaše osobní údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami např. reklamním agenturám, call centrům apod., za účelem obchodování s vašimi osobními údaji, jako takovými.


11. Práva Účastníka související se zpracováním osobních údajů:

1. / Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:

a) požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům

b) na opravu poskytnutých Osobních údajů

c) na výmaz poskytnutých Osobních údajů

d) na omezení zpracování Osobních údajů

e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

f) Právo na přenos osobních údajů na jiného správce

g) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

2. / Účastník může svá práva podle odst. 1 tohoto článku uplatnit:

Prostřednictvím odkazu uvedeného v patičce e-mailu zaslaného ze strany Provozovatele nebo žádostí na adrese info@masaze-pro-muze.cz, nebo v případě registrovaného zákazníka v zákaznické sekci.

V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu info@masaze-pro-muze.cz

b) vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@masaze-pro-muze.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka.

Poučení:

Účastník má právo 1 x ročně zažádat Provozovatele o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů.

Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů, účtovat Účastníkovi přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se, se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Uplatní-li Účastník právo dle tohoto článku, je Provozovatel povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti Účastníka.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Změny informace o zpracování osobních údajů

Tuto informaci o zpracování osobních údajů můžeme v budoucnu upravovat či aktualizovat. Pokud provedeme změny, zjistíte to mimo jiné tak, že bude aktualizováno datum poslední úpravy uvedené v úvodu této informace. Pokud provedeme změny, které by mohly mít významný dopad na Vaše soukromí, upozorníme Vás na to také jiným vhodným způsobem (např. e-mailem nebo upozorněním umístěným v prostředí našich Služeb). Doporučujeme, abyste informace o zpracování osobních údajů četli pravidelně, a byli tak informováni o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a jak můžete chránit své soukromí.

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

Účastník (subjekt) údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018