Obchod

SEKCE - OBCHOD

Elektronický prodej dárkových poukazů a doplňkového sortimentu

Upozornění. Prodej dárkových poukazů je až do odvolání zastaven. 

Vážení návštěvníci, prostřednictvím sekce obchod jsme rozšířili nabídku masážních služeb o další aktivitu. On-line prodej dárkových poukazů na masáže pro muže a doplňkového sortimentu. Bio masážní oleje a Wellness masážní oleje od českých výrobců. Dále kvalitní erotické pomůcky pro muže od zahraničních renomovaných výrobců.

 

Dříve než objednáte v sekci obchod, přečtěte podmínky a doplňující informace.

UŽIVATELSKÝ ÚČET - REGISTRACE

V případě, že to webové rozhraní obchodu (dále jen „rozhraní obchodu“) umožňuje, kupující může realizovat objednávky přímo z webového rozhraní obchodu, bez registrace.

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.masaze-pro-muze.cz, nebo v rámci objednávkového procesu na str. Pokladna, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní v sekci „Můj účet“.

2. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující realizovat objednávky na dárkové poukazy a veškerý doplňkový sortiment (dále jen „uživatelský účet“).

3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

4. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

7. Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 30 dnů nevyužívá. Nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy a obecných obchodních podmínek.

8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového nebo softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Provozovatel elektronického obchodu: Lenka Sarah Pertlová
(dále jen  „Prodávající“)

Sídlo: Palackého 1597/50, 586 01, Jihlava, IČO:04954220
Tel.: (420) 792 294 000
Email: info@masaze-pro-muze.cz
Web: www.masaze-pro-muze.cz

Provozovatel není plátcem DPH.


Obchodní podmínky: související s on-line prodejem jsou specifikovány v „Článku III“, na stránce se všeobecnými podmínkami , Obchodní podmínky.

Důležitá upozornění:

Kupující má právo: odstoupit od kupní smlouvy (tedy vrátit zboží), bez udání důvodu do 14 dnů.

Prodávající má právo: objednávku zrušit, pokud nebude platba za objednávku (plně uhrazena), respektive  připsána na firemní účet prodávajícího do 5 pracovních dnů od data odeslání objednávky kupujícím.

Nedílnou součástí obchodních podmínek: jsou formuláře ke stažení, pro Odstoupení od smlouvyReklamační formulář, které doporučujeme použít v případě uplatnění vašich práv.

Pokud se vám soubory nezobrazí: budete potřebovat nainstalovat na vaše zařízení aplikaci Adobe Acrobat Reader DC, která je poskytována zdarma včetně aktualizací.

Instrukce:

Soubory je potřeba nejdříve uložit na vaše zařízení, aby jste mohli formuláře vyplnit a uložit.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Vážení zákazníci, prozatím nejsme plátci DPH ani registrováni v systému EET (Elektronická evidence tržeb). Tudíž jsme v rámci (elektronického prodeje na dálku), dle současné legislativy omezeni na (bezhotovostní platby). Děkujeme za pochopení.

Způsob úhrady:

Veškeré platby kupující hradí předem ve prospěch „Fio podnikatelského účtu“ prodávajícího: Fio Banka, č.ú. 2400988862/2010.

Výchozí forma platby je „Převodem“. Platbu můžete také realizovat vkladem na jakékoli pobočce Fio banky. Při platbě vždy uveďte variabilní symbol, abychom mohli identifikovat Vaši platbu.

Variabilní symbol: je číslo Vaší objednávky.

Číslo objednávky je uvedeno v rekapitulaci, která se kupujícímu zobrazí bezprostředně po odeslání objednávky. Dále také v potvrzovacím emailu o přijmutí objednávky, který bude automaticky odeslán na email kupujícího.

Registrovaní zákazníci (kupující), mají v rozhraní svého uživatelského účtu (Můj účet), přístup k archivovaným objednávkám uložených v souborech PDF.

 

DODACÍ PODMÍNKY

Po připsání platby ve prospěch podnikatelského účtu prodávajícího, bude na email kupujícího zasláno oznámení (včetně data) o připsání platby.

Níže uvedené (termíny expedice), jsou realizovány od data přisání platby kupujícího za objednávku na podnikatelský účet prodávajícího.

Expedice a doručení zásilky (psaní nebo balík)

Dárkový poukaz / expedujeme (podáme na poště) do 5 pracovních dnů

Ostatní sortiment / expedujeme (podáme na poště) do 3 pracovních dnů

Doručení zásilky „Českou poštou“ kamkoli v ČR obvykle následující pracovní den po podání.

Ceny za dopravu:

Na základě objemu nebo gramáže objednaného zboží Vám náš objednávkový systém vypočítá optimální cenu za dopravu, kterou realizujeme prostřednictvím České pošty.

V případě „Místního vyzvednutí“ zvolte tuto variantu při objednávání. Cena za dopravu bude z objednávky, automaticky odečtena.

1.) Doporučené psaní / cena 62,-Kč

Dárkové poukazy, tenga egg do tří kusů, kokosová péče 100ml do tří kusů. Přepravní obal „Bublinkové obálka“.

2.) Doporučený balíček / cena 84,-Kč

Bio kokosový olej, masážní oleje do 2 ks. Maximální celková hmotnost do 500 g. Přepravní obal „Kartonová krabička“.

3.) Balík komplet / cena 149,-Kč

kombinace více druhů objednaných produktů nebo větší počet jednoho produktu, přesahující celkovou hmotnost zásilky 500 g. Maximální hmotnost zásilky 7 Kg.
V případě, že by zásilka přesahovala celkovou hmotnost 7 Kg. Zavolejte, můžeme sjednat individuální podmínky.

Poznámka:

Masážní oleje jsou přepravovány výhradně v kartonových krabicích. Důvodem je skleněný obal u všech druhů masážních olejů, vyjma Bio kokosového oleje (plastový obal).


Možnosti místního vyzvednutí (zdarma)

Po přisání platby za zboží ve prospěch firemního účtu prodávajícího, bude kupující do 48 hodin kontaktován (a) prodávajícím, za účelem sjednání termínu a místa vyzvednutí, uhrazeného zboží dle objednávky.

Možnost 1, je na adrese sídla prodávajícího: Lenka Sarah Pertlová, Palackého 1597/50, 586 01 Jihlava.

Možnost 2, je na předem sjednaném místě v centru města Jihlava.

OBSAH ZÁSILKY - DÁRKOVÝ POUKAZ

Dárkový poukaz je profesionálně tištěn na křídovém papíře ve vysoké kvalitě tisku. Vlastnoručně podepsán majitelkou firmy včetně firemního razítka.

Zásilka obsahuje 3 níže uvedené položky:

1. 3 Speciální obálka s bublinkovou vystýlkou (fólií) pro bezpečnou přepravu.

2. 3 Na výběr máte volbu obalu, ve kterém můžete, dárkový poukaz předat oslavenci.

Standardně (tedy zdarma) je dárkový poukaz vložen do (obyčejné bílé obálky).

Nebo zásilka obsahuje dárkové balení, dokoupené kupujícím.

a) Dárková krabička - Zlatá, z kvalitního kartonu, do které je vložen objednaný dárkový poukaz.

b) Nezalepená (Dárková barevná obálka), do které je vložen dárkový poukaz.

3. 3 Daňový doklad (faktura).

Tištěné údaje na poukazu:

a) cena poukazu
b) druh zvolené masáže.
c) doba platnosti, po kterou lze poukaz uplatnit.
d) evidenční číslo poukazu, které je zároveň číslem Vaší objednávky.

Instrukce a doplňující informace:

Platnost dárkového poukazu je odvozena ode dne odeslání objednávky.

Při přebírání zásilky zkontrolujte, zda nebyla přepravní obálka rozlepena či jinak poškozena, popřípadě na místě zásilku rozbalte a zkontrolujte, zda obsahuje veškerý výše deklarovaný obsah.

V případě, že bude zásilka poškozena, sepište o tom na místě s předávající osobou protokol. Co nejdříve nás o tomto informujete, abychom problém s dodáním zásilky nebo balíku mohli urychleně napravit.

OBSAH ZÁSILKY – DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

a) Zásilka je zabalena do obalu pro bezpečnou a diskrétní přepravu, bublinková obálka nebo balík komplet

b) Zboží je v originálním obalu, včetně návodu pokud je výrobcem vydáván.

c) Záruční list pokud je výrobcem vydáván.

d) Daňový doklad (faktura).

Pokud bude obal pro přepravu poškozen, překontrolujte na místě obsah zásilky nebo balíku, zda obsahuje všechny výše uvedené položky, a zda není zboží viditelně poškozeno. Pokud ano, sepište o tomto na místě s předávající osobou protokol a dejte nám o tomto co nejdříve vědět.

Doplňkové informace:

Pokud není součástí výrobku samostatný záruční list, postačí v případě reklamace doložení kopie daňového dokladu (faktury), kterou jste dle zákona povinni doručit kupujícímu.

Erotické zboží je přepravováno diskrétně, aby do rozbalení zásilky nebylo možné identifikovat obsah.

PRAVIDLA A UPLATNĚNÍ / DÁRKOVÉHO POUKAZU

Každý dárkový poukaz lze uplatnit pouze jednou. Majitel dárkového (dále jen DP) je povinen předložit masérce DP, ještě před vstupem do masérny. Za účelem ověření údajů uvedených DP.

DP nelze směnit za hotovost.

Doba platnosti dárkového poukazu,  je stanovena na 6 měsíců.

Upozornění: 

Dnem od kterého začíná doba platnosti, je datum kdy byla odeslána objednávka (nikoli datum, kdy jste odeslali platbu nebo datum připsání částky ve prospěch našeho firemního účtu).

Po uplynutí doby platnosti nelze dárkový poukaz na masáž uplatnit. Finanční prostředky se v tomto případě nevracejí.

Předem Vám děkuji za včasné využití Dárkových poukazů.

REKLAMACE SEKCE - OBCHOD

Spotřebitel kupující/zboží nebo klient kupující/službu je povinen: se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží nebo služby.

Kupující nebo klient bere na vědomí, že je povinen: poskytnout poskytovateli služeb nebo prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace.

Tato ustanovení jsou děleny na dvě části:

2.1 / Reklamace, dárkové poukazy

2.2 / Reklamace, doplňkový sortiment – zboží.

Vážení klienti a kupující zboží, kontaktujte nás: ještě před oznámením reklamace telefon: (420) 792 294 000, email: info@masaze-pro-muze.cz.

Proč nás předem kontaktovat?
Nejprve se pokusíme s vámi problém se zbožím vyřešit tzv. na dálku. Může se jednat o banální závadu, kterou si můžete opravit svépomocí např. vyčištěním vodících kontaktů, dotažením šroubku atd. Pokud se nám nepodaří v součinnosti s vámi problém vyřešit na dálku, vypomůžeme vám v případě zájmu se správným oznámením reklamace.


 

2.1 / Reklamace, dárkové poukazy

K vadám dárkových poukazů jako takových by nemělo dojít. Jsou profesionálně tištěny na křídovém papíře. Před expedicí jsou kontrolovány, zda obsahují veškeré náležitosti a pečlivě baleny, aby nemohlo dojít k jejich poškození při přepravě, Viz. Obchodní podmínky,

Upozornění:

Vady věci tedy „Dárkových poukazů“ jako takových se nevztahují na „Vady služeb“, které jsou specifikovány v (VOP) a podmínkách tohoto reklamačním řádu Viz. USTANOVENÍ 1.

Pokud by došlo k vadě věci zejména v případě, kdy došlo k porušení přepravní obálky nebo balíku, sepište s dopravcem (Českou poštou) o poškození zásilky na místě protokol a dejte nám o tomto co nejdříve vědět, abychom mohli sjednat nápravu.


Možnosti a postup odeslání reklamace dárkových poukazů:

a) Písemné oznámení (tedy poštou) o vadě věci zašlete doporučeně na adresu sídla společnosti. Vadný dárkový poukaz zabalte tak, aby nedošlo k dalšímu poškození včetně (vlastnoručně podepsaném) oznámení vady věci a kopií daňového dokladu (faktury).

b) Elektronické oznámení vady věci prostřednictvím emailu, nemusí být podepsáno, ale musí být řádně zdokumentováno formou příloh. Fotografií vadného dárkového poukazu (tedy konkrétní vady) kopií daňového dokladu a samozřejmě vlastním oznámením vašeho práva z vady věci (tedy reklamace).


Co musí oznámení o vadě věci obsahovat:

Uveďte vaše jméno a příjmení, číslo a datum odeslání objednávky.

Kontaktní údaje a doručovací adresu pokud budou jiné, než jste uvedli v objednávce, kupříkladu pokud bude chtít, zaslat nový dárkový poukaz (bez vad) na adresu obdarovaného.

Popište co nejpodrobněji zjištěnou vadu, popřípadě doložte fotodokumentací.


Jak budeme vaše reklamace dárkových poukazů řešit?

Pokud budou z vaší strany splněny veškeré výše popsané náležitosti a úkony související s reklamací dárkových poukazů. Zašleme vám nový dárkový poukaz (bez vad) do 3 až 5 pracovních dnů od přijmutí vaší žádosti a oboustranném potvrzení dohody o konečném řešení reklamace.


 

2.2 / Reklamace, doplňkový sortiment - zboží

Kupní smlouvu máte uzavřenu s prodávajícím: Objednáním zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu (elektronický objednávkový formulář) internetového obchodu www-masaze-pro-muze.cz/obchod/, jste s prodávajícím uzavřeli distančním způsobem (kupní smlouvu).

Tzv. Distanční smlouvy: jsou smlouvy, při nichž se smluvní strany osobně nesetkají, ale smlouvy se uzavírají na dálku (např. elektronickou cestou, po telefonu nebo v zásilkovém obchodě).

Uplatnění odpovědnosti za vady věci: (Reklamace)

Aby vznikla kupujícímu práva z odpovědnosti za vady věci, nestačí pouze existence vadného plnění, ale práva za vady věci  musí ještě kupující prodávajícímu písemně oznámit (reklamovat).

Lhůta pro vytknutí vady (subjektivní). Subjektivní je označována proto, že závisí na možnosti zjištění vady kupujícím.

Vady zjistitelné (při první prohlídce) musí kupující oznámit bez zbytečného odkladu. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.


Volba práva:

Při reklamaci pro oznámení (vady věci) musí kupující sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil.

Zákon přiznává tato práva:

a) odstranění vady (dodáním nové bez-vadné věci, opravou)

b) sleva z ceny (bez odstranění vady)

c) odstoupení od smlouvy (s následným vrácením vzájemných plnění)

Kupující se může: některé možnosti předem vzdát ve smlouvě, nebo pokud si zúčastněné strany sjednaly jiná práva nebo uplatnění.

Volný výběr těchto práv zákon omezuje: podle toho, zdali se jedná o vadu, která je podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy (§2002). Je-li vada podstatným porušením smlouvy, pak si může kupující volně zvolit, kterékoli právo.

a) Zvolené právo nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

b) Odstranit vadu je prodávající povinen v přiměřené lhůtě v jiném případě může kupující požadovat slevu nebo může od smlouvy odstoupit.

c) Dodání nové věci nebo odstoupení od smlouvy předpokládá vrácení věci původně dodané, popř. toho co z ní zbylo.


Záruka za jakost:

Smluvní modifikace zákonných nároků.

Prodávající se zavazuje, že po záruční dobu si věc zachová obvyklé vlastnosti nebo bude způsobilá k použití pro obvyklý účel. Záruka vzniká tak, že se k ní prodávající zaváže smlouvou nebo jednostranným jednáním např. uvedením délky záruční doby v záručním listu nebo na obalu či veřejným prohlášením v reklamě. Vnější událost, která předmět poškodila, je liberalizační důvod pro prodávajícího.

VI. Závěrečné ustanovení a doporučení:

Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu nebo změnu výše uvedených „Ustanovení“, v případě novelizace právních předpisů a legislativy. Nebo v případě, že provozovatel upraví podnikatelské činnosti (upraví nabídku).

Provozovatel zároveň tímto oznamuje, že dojde-li ke změnám reklamačního řádu, budou předchozí verze archivovány, s možností stažení a uložení na str. Dokumenty ke stažení, včetně dalších aktuálních či archivních dokumentů (Obchodní podmínky / Platební a dodací podmínky).

Doporučení:

Důrazně vám doporučujeme, abyste si aktuální dokumenty stáhly a uložily na vaše zařízení, zejména pro případ pozdějšího uplatnění reklamace.

Nebo pokud by provozovatel kupříkladu podstatně změnil podmínky podnikatelských činností/oborů, právní formu podnikání, nebo podnikání ukončil a tyto webové stránky z internetové sítě odstranil.


Tento Reklamační řád je platný a účinný od 28. 01. 2019.

Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14-dnů:

Při nákupu „na dálku“ (např. e-shop, telefonické a SMS objednávky, zásilkové obchody) vzniká spotřebiteli automaticky právo na odstoupení od smlouvy do 14-cti dnů bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).

V případě, že se rozhodnete využít práva pro odstoupení od smlouvy, využijte k tomuto náš formulář:

Formulář:  Odstoupení od smlouvy

Instrukce:

Pokud se vám soubory nezobrazí: budete potřebovat nainstalovat na vaše zařízení aplikaci Adobe Acrobat Reader DC, která je poskytována zdarma včetně aktualizací.

Soubory je potřeba nejdříve uložit na vaše zařízení, aby jste mohli formuláře vyplnit a uložit.