Platební a dodací podmínky / sekce Obchod

Níže uvedené platební a dodací podmínky se vztahují výhradně k sekci obchod. Elektronický prodej dárkových poukazů a doplňkového sortimentu.

1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Každý kupující má možnost odstoupit od kupní smlouvy, která byla učiněna na dálku a to bez udání důvodu do 14 dnů.

Prodávající má právo objednávku zrušit, pokud nebude platba za objednávku (plně uhrazena) připsána na firemní účet prodávajícího do 5 pracovních dnů od data odeslání objednávky kupujícím.


Způsob úhrady:

Veškeré platby kupující hradí předem ve prospěch „Fio podnikatelského účtu“ prodávajícího: Fio Banka a.s, č.ú. 2400988862/2010.

Výchozí forma platby je „Převodem“. Platbu můžete také realizovat vkladem na jakékoli pobočce Fio banky. Při platbě vždy uveďte variabilní symbol, abychom mohli identifikovat Vaši platbu.

Variabilní symbol: je číslo Vaší objednávky.

Číslo objednávky je uvedeno v rekapitulaci, která se kupujícímu zobrazí bezprostředně po odeslání objednávky. Dále také v potvrzovacím emailu o přijmutí objednávky, který bude automaticky odeslán na email kupujícího.

Registrovaní zákazníci (kupující), mají v rozhraní svého uživatelského účtu (Můj účet), přístup k archivovaným objednávkám uložených v souborech PDF.


Možnosti platby:

V rámci objednávkového procesu máte na výběr z níže uvedených způsobů úhrady.

1.) Převodem: Místní vyzvednutí / bez poplatku za poštovné a dobírku.

2.) Převodem: Doprava Českou poštou / poplatek za doručení zásilky kupující hradí, zároveň s objednaným zbožím.

Pokud zvolíte variantu 2), můžete realizovat platbu vkladem na některé z poboček Fio Banky, ve prospěch firemního účtu prodávajícího.


2. DODACÍ PODMÍNKY

Po připsání platby ve prospěch podnikatelského účtu prodávajícího, bude na email kupujícího zasláno oznámení (včetně data) o připsání platby.

Níže uvedené (termíny expedice), jsou realizovány od data přisání platby kupujícího za objednávku na podnikatelský účet prodávajícího.

Expedice a doručení zásilky (psaní nebo balík)

Dárkový poukaz / expedujeme (podáme na poště) do 5 pracovních dnů

Ostatní sortiment / expedujeme (podáme na poště) do 3 pracovních dnů

Doručení zásilky „Českou poštou“ kamkoli v ČR obvykle následující pracovní den po podání.

Ceny za dopravu:

Na základě objemu nebo gramáže objednaného zboží Vám náš objednávkový systém vypočítá optimální cenu za dopravu, kterou realizujeme prostřednictvím České pošty.

V případě „Místního vyzvednutí“ zvolte tuto variantu při objednávání. Cena za dopravu bude z objednávky, automaticky odečtena.

1.) Doporučené psaní / cena 62,-Kč

Dárkové poukazy, tenga egg do tří kusů, kokosová péče 100ml do tří kusů. Přepravní obal „Bublinkové obálka“.

2.) Doporučený balíček / cena 84,-Kč

Bio kokosový olej, masážní oleje do 2 ks. Maximální celková hmotnost do 500 g. Přepravní obal „Kartonová krabička“.

3.) Balík komplet / cena 149,-Kč

Kombinace více druhů objednaných produktů nebo větší počet jednoho produktu, přesahující celkovou hmotnost zásilky 500 g. Maximální hmotnost zásilky 7 Kg.

V případě, že by zásilka přesahovala celkovou hmotnost 7 Kg. Zavolejte, můžeme sjednat individuální podmínky.

Poznámka:

Masážní oleje jsou přepravovány výhradně v kartonových krabicích. Důvodem je skleněný obal u všech druhů masážních olejů, vyjma Bio kokosového oleje (plastový obal).

b) Možnosti místního vyzvednutí

Po přisání platby ve prospěch firemního účtu prodávajícího, bude kupující do 48 hodin kontaktován (a) prodávajícím, za účelem sjednání termínu a místa osobního předání.

Varianta 1: na adrese sídla prodávajícího: Lenka Sarah Pertlová: Palackého 1597/50, 586 01 Jihlava.

Varianta 2: sjednané místo v centru města Jihlava.


3. OBSAH ZÁSILKY - DÁRKOVÝ POUKAZ

Dárkový poukaz je profesionálně tištěn na křídovém papíře ve vysoké kvalitě tisku. Vlastnoručně podepsán majitelkou firmy včetně firemního razítka.

Zásilka obsahuje 3 níže uvedené položky:

1. 3 Speciální obálka s bublinkovou vystýlkou (fólií) pro bezpečnou přepravu.

2. 3 Na výběr máte volbu obalu, ve kterém můžete, dárkový poukaz předat oslavenci.

Standardně (tedy zdarma) je dárkový poukaz vložen do (obyčejné bílé obálky).

Nebo zásilka obsahuje dárkové balení, dokoupené kupujícím.

a) Dárková krabička - Zlatá, z kvalitního kartonu, do které je vložen objednaný dárkový poukaz.

b) Dárková barevná obálka - NEZALEPENÁ, do které je vložen dárkový poukaz.

3. 3 Daňový doklad (faktura).

Tištěné údaje na poukazu:

a) cena poukazu
b) druh zvolené masáže.
c) doba platnosti, po kterou lze poukaz uplatnit.
d) evidenční číslo poukazu, které je zároveň číslem Vaší objednávky.
f) vaše věnování, pokud o tuto službu projevíte zájem. Žádost o věnování se zadává v objednávkovém systému na stránce POKLADNA v kolonce: Poznámky k objednávce (volitelný).

Postup: Dárkový poukaz popřípadě další sortiment, vložíte do košíku,
a) zvolíte "Zobrazit košík", tlačítko vpravo nahoře,
b) dále zvolíte "Přejít k pokladně", tím se dostanete na str. POKLADNA a požadovaný text Vašeho věnování napište do kolonky Poznámky k objednávce.

Instrukce a doplňující informace:

Platnost dárkového poukazu je odvozena ode dne odeslání objednávky.

Při přebírání zásilky zkontrolujte, zda nebyla přepravní obálka rozlepena či jinak poškozena, popřípadě na místě zásilku rozbalte a zkontrolujte, zda obsahuje veškerý výše deklarovaný obsah.

V případě, že bude zásilka poškozena, sepište o tom na místě s předávající osobou protokol. Co nejdříve nás o tomto informujete, abychom problém s dodáním zásilky nebo balíku urychleně napravit.


4. PRAVIDLA A UPLATNĚNÍ

Každý dárkový poukaz lze uplatnit pouze jednou.

Expirace (Doba platnosti) dárkového poukazu je stanovena na 6 měsíců.

Majitel dárkového poukazu je povinen, dárkový poukaz předložit masérce bezprostředně před masáží.

Dárkový poukaz nelze směnit za hotovost.

Upozornění: 

Dnem od kterého začíná doba platnosti, je datum kdy byla odeslána objednávka (nikoli datum, kdy jste odeslali platbu nebo datum připsání částky ve prospěch našeho firemního účtu).

Po uplynutí doby platnosti nelze Dárkový poukaz masáže uplatnit.

Finanční prostředky se nevracejí.

Předem Vám děkuji za včasné využití Dárkových poukazů.


5. OBSAH ZÁSILKY – DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

a) Zásilka je zabalena do obalu pro bezpečnou a diskrétní přepravu, bublinková obálka doporučený balíček nebo balík komplet.

b) Zboží je v originálním obalu, včetně návodu pokud je výrobcem vydáván.

c) Záruční list pokud je výrobcem vydáván.

d) Daňový doklad (faktura).

Pokud bude obal pro přepravu poškozen, překontrolujte na místě obsah zásilky zda obsahuje všechny výše uvedené položky, a zda není zboží viditelně poškozeno. Pokud ano, sepište o tomto na místě s předávající osobou protokol a dejte nám o tomto co nejdříve vědět.

Doplňkové informace:

Pokud není součástí výrobku samostatný záruční list, postačí v případě reklamace doložení kopie daňového dokladu (faktury), kterou jste dle zákona povinni doručit kupujícímu.

Erotické zboží je přepravováno diskrétně, aby do rozbalení zásilky nebylo možné identifikovat obsah.


6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Dárkový poukaz nebo doplňkový sortiment/zboží máte možnost vrátit do 14 dnů bez udání důvodu.

Dle zákona č. 367/2000 Sb. (Zákon, kterým se mění původní zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a ve všech znění pozdějších předpisů) má každý kupující možnost odstoupit od kupní smlouvy, která byla učiněna na dálku a to bez udání důvodu do 14 dnů od vyzvednutí zásilky u přepravce či doručovací služby.

Provozovatel elektronického prodeje zboží či služeb tzv. na dálku, má nyní dle zákona povinnost kupujícímu (zákazníkovi) vrátit finanční částku za zboží.

V tomto případě se vrací POUZE částka za zboží! Nevrací se částka za poštovné, balné, dopravu nebo další služby, atd.

Rozhodující pro uplatnění práva odstoupení od smlouvy a nárok na vrácení peněz kupujícímu, je datum odeslání kupujícím, vráceného zboží nebo dárkový poukaz, nazpět prodávajícímu.

Posledním  dnem pro odeslání je 14 den,  od data uvedeném v daňovém dokladu (faktuře).

Vrácené zboží zasílá kupující na adresu sídla prodávajícího:

Lenka Sarah Pertlová: Palackého 1597/50, 586 01 Jihlava.

Způsob vrácení peněz je domluven s kupujícím dle vzájemné dohody. Vrácení dané částky je možné např. převodem na bankovní účet, poštovní poukázkou.

Z nutnosti účetní evidence je vrácení zboží a vyplacení dané částky podmíněno potvrzením dobropisu, který je zaslán na kontaktní adresu kupujícího ze strany prodávajícího. V zájmu kupujícího je tento dokument co nejrychleji podepsat a odeslat zpět. Nejlépe rovnou s vráceným zbožím.

Pokud se rozhodnete odstoupit od smlouvy, doporučujeme použít náš formulář PDF pro: Odstoupení od smlouvy.


Výše uvedené platební a dodací podmínky nabývají účinnosti dnem 11.02.2019