VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel: Lenka Sarah Pertlová

Sídlo: Palackého 1597/50, 586 01, Jihlava, IČO: 04954220
Tel.: (+ 420) 792 294 000
Email: info@masaze-pro-muze.cz
Web: www.masaze-pro-muze.cz

Není plátcem DPH.


Každý kupující má možnost odstoupit od kupní smlouvy, která byla učiněna na dálku a to bez udání důvodu do 14 dnů.

Při nákupu „na dálku“ (např. e-shop, zásilková služba, nákup po telefonu) kupujícímu, respektive spotřebiteli, tak automaticky vzniká právo na odstoupení od smlouvy do 14-ti dnů bez udání důvodu, podle (§ 1829 občanského zákoníku).

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek: jsou formuláře ke stažení, pro Odstoupení od smlouvyReklamační formulář, které doporučujeme použít v případě, že budete potřebovat uplatňovat některá z níže uvedených práv.

Pokud se vám soubory nezobrazí: budete potřebovat nainstalovat na vaše zařízení aplikaci Adobe Acrobat Reader DC, která je poskytována zdarma včetně aktualizací.

 

Článek I.

Obecná ustanovení

 

1.1. Článek II upravuje:

všeobecné smluvní podmínky, právní a závazkové vztahy mezi provozovatelem masážních služeb, intimního kadeřnictví a klientem kupujícím poskytované služby (dále jen klient).

1.2. Článek III upravuje:

všeobecné smluvní podmínky, právní a závazkové vztahy mezi provozovatelem internetového prodeje v sekci "OBCHOD" (dále jen prodávající) a kupujícím zákazníkem v sekci „OBCHOD“ na těchto webových stránkách (dále jen kupující).


1.3. Přístup na web a věkové omezení 15-18 let:

Webové stránky na serveru https://masaze-pro-muze.cz, které nabízí erotické masáže, intimní kadeřnictví nebo stránky obsahující text či obrázky s erotickou tématikou, jsou před vstupem zabezpečeny specifickou vstupní stránkou, za účelem ověření plnoletosti návštěvníka (tedy dosažením věku 18 let).

Návštěvník je vyzván potvrdit (tlačítkem ANO nebo NE), zda dosáhl požadovaného věku 18 let.

a) pokud návštěvník dosáhl věku 18 let, potvrdí to tlačítkem ANO. Tímto úkonem je vpuštěn na webové stránky a může bez omezení procházet všechny stránky.

b) pokud návštěvník ne-dosáhl věku 18 let, je povinen na stránku nevstupovat což potvrdí tlačítkem NE. Tímto úkonem bude přesměrován na úvodní stránku  www.masaze-pro-muze.cz a muže procházet pouze stránky, které nepodléhají dosažení věku 18 let.

c) nákup, respektive objednávky v sekci "OBCHOD" na těchto webových stránkách je podmíněn dosažení plnoletosti klienta nebo kupujícího.

f) prodávající má právo požádat kupujícího o dodatečné ověření plnoletosti formou čestného prohlášení prostřednictvím emailu nebo SMS zprávy ze strany kupujícího. Pokud nedojde, ze strany kupujícího k odeslání potvrzení o dosažení plnoletosti, prodávající má právo objednávku zrušit.

1.4. Erotické masáže a ověření plnoletosti:

Provozovatel nebo provozovatelem určená osoba (masér/ka) má právo ověřit před výkonem erotické masáže nebo intimního kadeřnictví dosažení plnoletosti klienta. Pokud klient neprokáže dosažení plnoletosti (tedy věku 18 let), nebude mu masáž nebo intimní kadeřnictví poskytnuto.

1.5. Dětské masáže - podmínky:

Klasické relaxační masáže jsou poskytovány od dosažní věku 15 let, pouze mužského pohlaví v doprovodu 1 z rodičů. Nebo v doprovodu soudně stanoveným opatrovníkem.

a) masér/ka má právo před poskytnutím masáže k ověření dosažení věku 15 let, předložením OP nebo jiného dokladu nezletilého.

b) opatrovník je povinen předložit tzv. List opatrovníka.

c) dětem mladšího věku 15 let, masáže neposkytuji.

 

Článek II.

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní a závazkové vztahy mezi provozovatelem masážních služeb/intimního kadeřnictví, a klientem kupujícím poskytované služby.

 

1.2. Provozovatel poskytuje masážní služby a intimní kadeřnictví:

Na základě „Vázané živnostenské činnosti“. Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Masérské, rekondiční a regenerační služby. Poskytování sportovních, rekondičních a regeneračních masáží (které jsou prováděné na zdravých jedincích a nenavodí léčebný proces), s vyloučením techniky reflexní masáže, a poskytování regeneračních a rekondičních služeb (například parafinové zábaly).

Dále na základě odborné způsobilosti všech poskytovaných masážních služeb a intimního kadeřnictví. Veškerá profesní oprávnění a certifikáty k jednotlivým druhům masáží jsou prezentovány na webových stránkách https://masaze-pro-muze.cz. (dále jen"Služby").

Provozovatel nebo provozovatelem pověřený maser/ka, je povinen na vyžádání klienta profesní osvědčení nebo certifikáty předložit.

2.2. Provozní doba a ceník:

a) jsou prezentované na webovém rozhraní https://masaze-pro-muze.cz, nebo jiné internetové prezentaci provozovatele, prostřednictvím třetích stran.

b) provozovatel si vyhrazuje úpravu ceníku a provozní doby. V takovém případě budou aktualizovány, na všech internetových prezentacích, nebo v tištěné formě.

3.2. Objednávky a termín masáže:

a) objednávky masáží a intimního kadeřnictví, jsou realizovány výhradně prostřednictvím telefonické dohody mezi Provozovatelem a Klientem, nebo prostřednictvím bezplatných aplikací Messenger, WhatsApp, Viber.

b) dohodnutý termín je závaznou objednávkou ze strany klienta a provozovatele, který na dohodnutý termín (tedy datum) klientovi rezervuje příslušný čas.

4.2. Zrušení termínu ze strany klienta:

Pokud klient nemůže z vážných důvodů uskutečnit masáž v dohodnutém termínu, informuje o této skutečnosti předem telefonicky, nejpozději však 1 hodinu před zahájením objednané služby. Pozdější zrušení dohodnutého termínu masáže se považuje za absenci zákazníka a objednávka bude zrušena.

5.2. Masáž či intimní kadeřnictví mohou být odmítnuty v případech:

a) pokud klient během objednávání termínu k výkonu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem
b) pokud klient je před masáží v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) pokud klient má zdravotní problémy medicínského charakteru
d) pokud klient má zjevné příznaky infekčních onemocnění
e) pokud klient je před masáží v nevyhovujícím hygienickém stavu

6.2. Masáž nebo intimní kadeřnictví mohou být předčasně ukončeny z níže uvedených důvodů:

a) pokud se klient přes opakovanou výzvu nepřestane chovat nepřístojným způsobem

b) pokud se u klienta objeví zjevné příznaky zdravotních problémů
c) pokud se u klienta objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění
d) pokud se u klienta objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek

7.2. Informovaný souhlas klienta:

Klient je před první masáží nebo intimního kadeřnictví, instruován o zdravotních rizicích zejména o indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž nebo intimní kadeřnictví podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

Upozornění:

Provozovatel nebo masér/ka nese zodpovědnost za zdravotní potíže způsobená během masáže nebo po masáži masáží. Pokud klient záměrně zatajil důležitou zdravotní informaci, zejména některou z uvedených v textech "Kontraindikace".

8.2. Ceny a platební podmínky masáží a intimního kadeřnictví:

a) Ceník masáží a intimního kadeřnictví je k nahlédnutí na internetových stránkách www.masaze-pro-muze.cz

b) Klient platí hotově po provedené masáži nebo intimním kadeřnictví.

c) Provozovatel nebo masér/ka je povinen vystavit klientovi paragon/účtenku nebo daňový doklad (fakturu).

9.2. Reklamace masážních služeb, nebo intimního kadeřnictví:

a) Při reklamaci poskytovaný služeb musí klient bezodkladně informovat provozovatele, a to písemně v listinné formě na adresu sídla provozovatele, nebo elektronicky formou emailu zaslanou na e-mail adresu provozovatele: info@masaze-pro-muze.cz.

b) Pokud není klient spokojen s vykonanou masáží nebo intimním kadeřnictví, doporučujeme udělat na místě o tomto zápis do "Knihy přání a stížností", kterou má u sebe provozovatel nebo masér/ka. V případě reklamace může tento zápis oběma stranám napomoci v řešení reklamace.

Upozornění:

Každý kupující má možnost odstoupit od kupní smlouvy, která byla učiněna na dálku a to bez udání důvodu do 14 dnů. (od data vyzvednutí zásilky u přepravce či doručovací služby.)

 

Článek III.

Tyto obchodní podmínky se vztahují k sekci "OBCHOD". On-line obchod.

Pro prodej dárkových poukazů, voucherů a doplňkového sortimentu/zboží používáme v sekci „OBCHOD“ plugin „WooCommerce“, komplexní software, který je srovnatelný s jinými e-shopovými platformami.(dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

1.1. Provozovatelem  internetového obchodu je:  Lenka Sarah Pertlová, identifikační číslo: 04954220, se sídlem Palackého 1597/50, 586 01, Jihlava. Registrováno: Magistrát města Jihlavy pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://masaze-pro-muze.cz/ upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě distanční kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem  (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní obchodu na webové stránce www.masaze-pro-muze.cz./obchod/, a to formou objednávky, prostřednictvím objednávkového formuláře a elektronického nákupního košíku.

2.1. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

3.1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

4.1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

5.1. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4.2. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5.2. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 30 dnů nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6.2. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY:

Odesláním objednávky uzavírá Kupující s Prodávajícím tzv. Distanční kupní smlouvu (smlouva uzavíraná na dálku)

Viz. NOZ (Nový občanský zákoník), Předpis  č. 89/2012 Sb. , Oddíl 2 - Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory.

1.3. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.3. Místem plnění je 
v rámci on-line prodeje, adresa Sídla firmy: Palackého 1597/50, 586 01, Jihlava, tel.: (+420) 792 294 000, email adresa pro komunikaci: info@masaze-pro-muze.cz

4.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

5.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

6.3. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, prostřednictvím malého čtverhranného zaškrtávacího políčka, které kliknutím označí na závěr objednávajícího procesu.

7.3. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

8.3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

9.3. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 5 pracovních dnů. Prodávající má právo objednávku zrušit, pokud nebude platba za objednávku (plně uhrazena), respektive připsána na firemní účet prodávajícího do 5 pracovních dnů od data odeslání objednávky kupujícím.

10.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

11.3. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

12.3. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

13.3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY:

1.4. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

a) o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

b) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

e) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Vzhledem k povaze zboží – spodní prádlo je Kupující povinen zkoušet pouze na čisté prádlo (nikoli přímo na obnažené tělo), dále má povinnost zachovat veškeré visačky zboží a originální obal pro účely odstoupení od kupní smlouvy nebo výměny zboží,

f) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

g) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

h) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

2.4. Nejedná-li se o případ uvedený v čl III. 1.4 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.4. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní zasílá kupující na adresu sídla provozovatele. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. III, odstavec 4.3.  těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.4. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8.4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.ú. 2400988862/2010, vedený u společnosti FIO Banka a.s.(dále jen „účet prodávajícího“).

1.5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

2.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

7.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

8.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

9.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

10.5. Prodávající je povinen vystavit kupujícímu účtenku/daňový doklad (fakturu).


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ:

1.6. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2.6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

3.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Platební a dodací podmínky.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ:

1.7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2.7. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.7. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4.7. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5.7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN:

1.8. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

2.8. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3.8. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

4.8. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5.8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


9. DORUČOVÁNÍ:

1.9. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

2.9. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

3.9. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, na adresu sídla provozovatele prodávajícího nebo na emailovou adresu info@masaze pro-muze.cz


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.10. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2.10. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutelná platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

3.10. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

4.10. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

5.10. Kontaktní údaje prodávajícího: Sídlo firmy: Palackého 1597/50, 586 01, Jihlava, IČO:04954220, Tel.: (420) 792 294 000, Email: info@masaze-pro-muze.cz

Výše uvedené obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25. října 2018.