Etický kodex, masérské standardy, zákon a právo.

Vážení pánové,
striktně dodržuji vlastně stanovený etický kodex. Masáže, včetně erotické nebo tantrické masáže nejsou v ČR, SK, již tabu jako v dobách minulých a jsou obecně považovány za běžné masáže a součást kultury těla a duševního zdraví.

Soukromí každého z nás je základní lidská potřeba:
Zároveň věcí cti a důvěry každého z nás. Řídíme se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Našich milých klientů, kupujících zákazníků i dodavatelů si velice vážíme:
Dodržujeme a řídíme se pravidly stanovené zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


Zavazujeme se dodržovat pravidla níže uvedeného etického kodexu. Vždy a za všech okolností jednat v souladu platnými zákony ČR.

1 / ETICKÝ KODEX:

1. Práce se zakázkou a klientem

 • Masérka před zahájením masáže, zejména s novým klientem uskuteční pohovor, za jakým účelem si masáž objednal, co od masáže nebo doplňkové služby očekává a zda přichází jen relaxovat nebo má zdravotní či psychické problémy.
 • Masérka na základě zjištěných informací klientovi sdělí, zda je pro něj konkrétní masáž nebo služba, kterou si předem objednal ze zdravotních důvodů vhodná, eventuálně klientovi doporučí jinou alternativu, pokud je vhodná masáž v nabídce, popřípadě klientovi doporučí konzultaci s lékařem.
 • Masérka má právo odmítnout zakázku v případě, že by ohrozila klienta nebo sebe sama na zdraví (nachlazení, vyrážky nebo možnost jiného infekčního onemocnění).
 • Klient má právo masérku požádat o přizpůsobení masáže, pokud je mu cokoli v průběhu masáže nepříjemné. Masérka má povinnost na základě tohoto sdělní další průběh masáže upravit ke spokojenosti klienta, pokud to není v rozporu s deklarovanými povinnostmi a pravidly nebo na úkor zdraví klienta.
 • Masérka má právo objednávku zrušit, pokud se klient na masáž dostaví ovlivněn alkoholem či jinou návykovou látkou, nebo z hygienických důvodů.
 • Masérka má právo u nových klientů požadovat platbu předem.
 • Masérka vždy bezprostředně po uhrazení (ještě před zahájením masáže či služby), vystaví klientovi účtenku/fakturu (daňový doklad).
 • Masérka má právo okamžitě ukončit masáž, pokud klient požaduje pohlavní styk (koitus), orální či anální sex, je agresivní či vulgární nebo jinak porušuje pravidla a povinnosti deklarované na webových stránkách nebo pokud byl o pravidlech a povinnostech informován masérkou. V takovém případě klient nemá nárok na vrácení poměrné částky ani celé částky peněz, pokud hradil masáž či službu předem.

2. Informovanost klienta

 • Masérka poskytuje pouze masáže a služby, které jsou uvedeny na webových stránkách, www.masaze-pro-muze.cz.
 • Všechny nabídky a varianty klasických relaxačních masáží, erotických masáží nebo doplňkových služeb včetně aktuálního ceníku, jsou specifikovány na webových stránkách, www.masaze-pro-muze.cz.
 • Masérka vždy předem klienta informuje o průběhu masáže, masážních technikách a postupech, obdobně informuje v případě doplňkových služeb.

3. Dodržování pravidel erotické či klasické relaxační masáže nebo doplňkové služby.

 • Erotické masáže nebo doplňkové služby s erotickou náplní, jsou poskytovány pouze osobám, které odsáli věku 18 let.
 • Masérka má povinnost v případě pochybností o dosažení plnoletosti klienta, požadovat od klienta předložení „Občanského průkazu“.
 • Masérka nesmí za úplatu poskytovat klientovi sexuální služby.
 • Masérka předem jasně vymezí hranice dotyků i intimností.
 • Masérka je povinná poskytnout "Klasické relaxační masáže" od věku 15 let. Podmínkou je doprovod jednoho z rodičů nebo soudem stanoveného opatrovníka nezletilého.
 • Masérka je povinná v případě pochybností o dosažení 15 let nezletilého, požádat zákonného zástupce o předložení OP. Dále je povinná v případě doprovodu opatrovníkem požádat o předložení "Opatrovnického listu".

4. Zpracování důvěrných a intimních informací poskytnutých klientem.

 • Při procedurách masáží nebo doplňkových služeb musí být vždy zachována ochrana soukromí klientů.
 • Pokud klient masérce, sdělí důvěrné informace nebo informace intimního charakteru. Nesmí být klientem sdělené informace poskytnuty třetí osobě.

5. Zpracování a ochrana osobních údajů

 • Masérka se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Masérka nebude poskytovat třetím osobám údaje registrovaných klientů nebo zákazníků, kteří uskuteční elektronický nákup produktů v sekci „OBCHOD“.

2 / PROFESIONÁLNÍ A LIDSKÉ JEDNÁNÍ S KLIENTEM

 • Masérka zajistí takové podmínky, aby se klient cítil pohodlně a nic nenarušovalo masážní proceduru, následný odpočinek a relaxaci po masáži.
 • Masérka bude vždy s klientem jednat s patřičnou úctou a respektem.
 • Masérka o sobě uvádí pravdivé informace, pokud nezasahují do jejího soukromí.
 • Masérka je ke klientům empatická, klientovi poskytne dostatečný prostor, pokud se chce s něčím svěřit, nebo žádá o radu.
 • Masérka dbá na svůj vzhled a svůj oděv přizpůsobí odpovídajícím standardům poskytované masáže nebo doplňkové služby.

3 / ODBORNOST PRAXE - POUŽITÍ VHODNÝCH TECHNIK

 • Masérka bude vždy praktikovat pouze masáže, masážní postupy a techniky na které byla odborně proškolena.
 • Masérka je povinna v rámci masáží, svou odbornost na vyžádání klienta doložit.

4 / DODRŽOVÁNI HYGIENICKÝCH STANDARDŮ A PRAVIDEL

 • Masérka pečlivě dbá o osobní hygienu. Před každou masáží se osprchuje, umyje si ruce mýdlem a následně ruce ošetří antibakteriálním gelem a krémem.
 • Masérka i v případě drobných záděrek nebo jiného poranění rukou, použije k ochraně klienta, ale i sama sebe „Zdravotní latexové rukavičky“.
 • Masérka se zavazuje plně dodržovat všechny předepsané hygienické standardy a předpisy.
 • Jedná se především o důkladnou dezinfekci masážního lůžka dezinfekčním prostředkem s antibakteriálními účinky s okamžitou účinností, po dokončení masáže či procedury.
 • Dezinfekci všech ostatních ploch a povrchů po dokončení masáže či procedury, např. sprchy, vany, toalety a umyvadel.
 • Dezinfekci erotických pomůcek a nástrojů používaných v rámci „Intimního kadeřnictví“
 • Masérka se zavazuje, že nikdy a za žádných okolností, nepoužije znovu nebo opakovaně erotickou pomůcku, která je na webových stránkách „www.masaze-pro-muze.cz, určena pro jednorázové použití.
 • Takovou erotickou pomůcku může klientovi darovat zdarma, pokud je výrobcem určena k opakovanému použití a tato informace je deklarována v návodu této konkrétní erotické pomůcky.
 • Masérka se zavazuje vždy použít čisté, vyprané a vyžehlené prádlo pro každého jednotlivého klienta.
 • Masérka se zavazuje klientovi aplikovat pouze kvalitní a schválené masážní oleje, nebo kosmetické prostředky či vonné esence a sole do koupele.


„Zákazníci, stejně jako srdce, jdou tam, kde si jich váží.“

Michael LeBoeuf